soal ipa kelas 4 semester 1 kurikulum 2013 Tentang Rangka Manusia dan Kunci Jawaban

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Ulangan di Sekolah-sekolah, maka bagi guru kelas 5 SD mata pelajaran IPA. beirkut kami bagikan latihan soal IPA kelas 5 semester 1 & 2 dan kunci jawaban ktsp dan kurikulum 2013. Jika berminat klik - SIMPAN SOAL IPA DOC

Ulangan akhir semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 idak lama lagi akan dilaksanakan. Saat ini sekolah-sekolah tengah atau sedang melaksanakan kegiatan ulangan praktik. nah kali ini admin blog guru-id akan membagikan contoh latihan soal ulangan UAS ganjil khusus kelas atau tingkat 4 SD mata pelajaran IPA yang tersedia dalam format word sehingga memudahkan pengeditan bila ingin digunakan di skeolah bapak ibu. Untuk lebih jelasnya berikut kami tuliskan

I. Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, pada jawaban yang benar!

1. Bagian tubuh kucing yang berguna untuk mencium ialah nomor .... gambar soal ulangan ipa SD kelas 4

a. 1
b. 2
c. 3

2. Bagian tubuh burung hantu yang berguna untuk mencengkeram mangsa berjumlah ....

a. 2
b. 4
c. 1

3. Bagian yang dilingkari pada gambar di bawah berguna untuk ....

a. membuat makanan
b. pertumbuhan
c. perkembangbiakan

4. Daun yang memiliki bentuk seperti jarum ialah ....

a. daun kelapa
b. daun pinus
c. daun pepaya

5. Ikan dapat mengarahkan arah gerakannya karena memiliki ....

6. Bulu ayam dewasa dibandingkan bulu anak ayam lebih ....

a. halus
b. kasar
c. kecil

7. Proses pertumbuhan pada gambar di bawah disebut ....

a. penetasan
b. melahirkan
c. menghasilkan

8. Tubuh anak kucing memiliki ukuran yang ....

a. besar
b. sedang
c. kecil

9. Urutan pertumbuhan kacang merah yang benar ialah ....

a. 2, 1, 3
b. 2, 3, 1
c. 1, 3, 2

10. Pertumbuhan daun tahap akhir pada kacang merah ialah ....

a. tambah kecil dan sedikit
b. tambah lebar dan banyak
c. tambah lebar dan sedikit

11. Hewan pada gambar di bawah dapat hidup di air ....

a. laut
b. sungai
c. kolam

12. Hewan yang dapat hidup di tubuh makhluk hidup lain ialah ....

13. Tumbuhan yang dapat hidup di air ialah ....

a. teratai
b. anggrek
c. padi

14. Tumbuhan yang hidup di tempat seperti gambar di dibawah ialah ....

a. tumbuhan paku
b. lumut
c. bunga sepatu

15. Daging yang dihasilkan sapi ditunjukkan oleh gambar ....

16. Pepaya dapat memberikan keuntungan berupa ....

a. batang
b. umbi
c. buah

17. Hewan pada gambar di samping dapat menimbulkan ....

a. makanan tercemar bakteri
b. penyakit malaria
c. penyakit pes

18. Berikut adalah ciri air, yaitu ....

a. jika dipegang terasa keras
b. bentuknya tetap, meskipun berbeda tempat
c. bentuknya sesuai tempatnya

19. Benda pada gambar di samping sering digunakan oleh petani. Benda tersebut disebut ....

a. kapak
b. cangkul
c. golok

20. Benda yang dapat digunakan untuk memasak ialah ....

a. kompor
b. gelas
c. sendok

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
  1. Bagian tubuh burung yang berguna untuk makan ialah ....
  2. Ekor pada burung berguna untuk ....
  3. Anak kucing dapat tumbuh karena ... dan ....
  4. Makanan pada pertumbuhan kelapa berasal dari ....
  5. Kodok merupakan hewan yang dapat hidup di ... dan ....
  6. Cacing di dalam tanah bermanfaat untuk ....
  7. Tumbuhan yang merugikan ialah ....
  8. Nyamuk dapat menimbulkan penyakit ... dan ....
  9. Plastisin adalah benda yang mudah ....
  10. Ember berguna untuk ....

III. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

1. Sebutkan perbedaan bagian tubuh kelinci dengan gajah.
2. Sebutkan 5 jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dari biji.
3. Apakah bunga anggrek dapat hidup jika diletakkan di atas tanah?
4. Mengapa benalu merugikan?
5. Sebutkan ciri-ciri benda padat.

DOWNLOAD LATIHAN SOAL IPA ULANGAN SEMESTER KELAS 4 SD.DOC - ( DISINI )

DEmikian share soal IPA kelas 4 tahun pelajaran 2018/2019 yang bisa admin bagikan. Terima kasih

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel